Screenshot_95

งานวิจัยชี้ เรียนภาษาต่างประเทศช่วยลดโอกาสเป็นอัลไซเมอร์

อาหารสมอง

มีการศึกษามาอย่างยาวนาน เพื่อจะลดปัญหาโรคอัลไซเมอร์ในคนแก่ ซึ่งหลายๆงานวิจัยก็ชี้ไปทางเดียวกันว่า การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ อยู่เสมอ จะช่วยให้ลดโอกาสในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ แต่ยังช่วยเพิ่มความจำ ช่วยการตัดสินใจ ช่วยให้สมองทำงานได้ดีอยู่ตลอดเวลา

Screenshot_96

การเรียนภาษาต่างประเทศ นอกจากจะช่วยให้เราสามารถพบปะพูดคุย กับชาวต่างชาติได้หลากหลายเชื้อชาติแล้ว ยังทำให้เราสามารถค้นคว้าข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ในแบบภาษาทั้งนั้น เช่นภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นข้อมูลที่เราต้องการทราบ และมีประโยชน์ต่อเราก็ได้

การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ จะทำให้สมองได้ทำงานอยู่ตลอดเวลา มีกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา มีการจดจำ การตีความ โดยพบว่าช่วยให้คนแก่สามารถจดจำอะไรได้ดีมากขึ้น และสามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้โดยไม่มีอาการหลงลืม โดยการฝึกสมองอย่างต่อเนื่องนี้ พบว่าช่วยชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีที่สุดวิธีหนึ่ง

เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลในสมอง

Screenshot_97

สมองไม่เหมือนกับฮาร์ดดิสก์  hdd ถ้าเราบรรจุข้อมูลเข้าไปมากๆ มันก็จะเต็ม แตกต่างจากสมองของคนเรา ที่ยิ่งมีการฝึกฝน พยายามจดจำ ก็จะทำให้พื้นที่เก็บความจำในสมองเยอะขึ้น ซึ่งหลายๆงานวิจัยก็บอกว่า คนที่รู้เพียงภาษาเดียว มีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์มากกว่าคนที่เรียนรู้ภาษาที่ 2  ภาษาที่ 3 อยู่มาก

ในประเทศสเปนเอง ก็มีงานวิจัยในด้านการศึกษาภาษาศาสตร์ ว่ามีส่วนเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ การแยกแยะข้อมูล การรับรู้ข่าวสารและกลั่นกรองว่าถูกต้องหรือไม่ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

รู้อย่างนี้แล้ว ก็อย่าลืมพยายามศึกษาภาษาต่างประเทศอยู่เป็นประจำ เพราะนอกจากจะช่วยให้สมองดีห่างไกลจากอัลไซเมอร์แล้ว ยังช่วยให้ความจำดีเยี่ยม ไม่เป็นคนขี้หลงขี้ลืมอย่างแน่นอน