Screenshot_98

ขั้นตอนในการแปลภาษา ที่จะทำให้ลูกค้าติดตรึม

อาหารสมอง

“การแปลภาษา เป็นการถ่ายทอดความหมายจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่ง โดยต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องมีการตีความหมาย การอธิบายโดยใช้ถ้อยคำ ที่แสดงความหมายไปอีกภาษาหนึ่ง” การแปลถือว่าเป็นการถ่ายทอดถึงความสามารถทางภาษาของผู้แปลได้เป็นอย่างดี ผู้บ่าวจะต้องมีความรู้และความเข้าใจแบบแท้จริง อย่างน้อยก็ต้องเป็นภาษาแม่ ที่จะต้องรู้จักการเลือกใช้คำศัพท์ที่เหมาะสม กับสถานการณ์ในงานแปลนั้น

วางขั้นตอนในการแปลงานให้เป็นระบบ

1. ต้องศึกษาและวิเคราะห์ต้นฉบับก่อน

ในการจะแปลเอกสารให้ได้ดีนั้น ผู้แพ้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ต้นฉบับงาน ดูโครงสร้างประโยคกับความหมายของคำ และวางแผนคร่าวๆในการใช้คำด้วยความรอบคอบ และเลือกสรรข้อความที่เหมาะสมกับงานแปลนั้นๆ

2. การตีความ

ในการจะแปลเอกสารนั้น ผู้แปลควรจะศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของบทความต้นฉบับ และผู้รับงาน รวมทั้งศึกษาถึงระบบสังคม วัฒนธรรม อันเกี่ยวข้องกับต้นฉบับงานนั้นอย่างถ่องแท้ หากเรื่องไหนไม่รู้ควรจะศึกษาทางอินเตอร์เน็ตให้เข้าใจเสียก่อน

3. การถ่ายทอดเป็นงานแปล

เมื่อศึกษาต้นฉบับงานแปล และพิจารณาถึงความมุ่งหมายของต้นฉบับ เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว จะทำให้การแปลเป็นไปโดยง่ายขึ้น ผู้แปลควรเลือกใช้คำศัพท์ และถ่ายทอดออกมาให้มีความหมายใกล้เคียงกับความหมายของต้นฉบับให้มากที่สุด ควรให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมายของงานแปลได้อย่างชัดเจน ควรใช้ภาษาให้เป็นธรรมชาติ จนผู้อ่านรู้สึกได้ว่าเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นมา ไม่ใช่เป็นงานแปล ซึ่งอย่างหลังนี้ถือว่าเป็น ความหวังสูงสุดของนักแปลทุกคน

4. อย่าลืมตรวจสอบงานก่อนส่ง

ไม่ว่าจะเป็นนักแปลที่มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารมานานแค่ไหนก็ตาม ก็มีโอกาสที่จะพิมพ์ผิด พิมพ์ตก รวมทั้งหลงลืมข้ามบรรทัด พิมพ์ตัวเลขผิด ซึ่งทางเดียวที่จะทำให้งานแปลของคุณมีความสมบูรณ์ มากที่สุดนั่นก็คือการตรวจทาน ซึ่งในการตรวจคำผิดในรอบสุดท้ายนี้ อาจจะทำให้คุณเห็นว่ามีบางประโยคที่ยังไม่ถูกต้อง หรือยังไม่สละสลวย ในส่วนนี้ก็อย่าลืมแก้ไขกันด้วย

นักแปลเอกสารเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความชำนาญ ใช้เวลาในการสะสมประสบการณ์ ใช้ความรู้รอบตัวสูง และจะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีความต้องการของตลาด หากินได้นาน ขอเพียงแค่คุณมีความตั้งใจและมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่องานแปล เพียงเท่านี้ก็เป็นการการันตีได้ว่า คุณจะมีงานเข้ามาจนทำไม่ทันเลยล่ะ