Screenshot_94

ตามดูหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในประเทศญี่ปุ่น

อาหารสมอง

ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมีความรู้ ระเบียบวินัย และมีคุณธรรม สูงเป็นอันดับต้นๆของโลก จุดเริ่มต้นของคุณภาพประชากรที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ ถ้าไม่ฝึกกันมาตั้งแต่ยังเด็กๆ ก็คงไม่สามารถมาได้ไกลถึงเพียงนี้อย่างแน่นอน ดังนั้นแล้ว จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะไปตามดูหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในประเทศญี่ปุ่น ว่าเขาทำอย่างไรถึงได้ประชากรที่มีคุณภาพมากเพียงนี้

1. ในวัยเด็กไม่ควรเครียดจนเกินไป

Screenshot_91

การแข่งขันเป็นสิ่งดี ที่จะช่วยพัฒนาให้ประชาชนได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่สำหรับญี่ปุ่นแล้ว เขามองว่าเด็กเล็กๆเหล่านี้ ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องเข้าสู่การแข่งขันแต่อย่างใด

ประเทศญี่ปุ่น จะไม่มีการสอบปลายภาคใดๆเลย สำหรับเด็กเล็ก ไปจนถึงอายุประมาณ 10 ขวบ ซึ่งก็คือประถม 3 เพราะระบบการเรียนของโรงเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น จะเน้นให้เด็กได้รู้จักการเข้าสังคม รู้จักมารยาทในสังคม เรียนรู้ที่จะสนุกกับการศึกษา เรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่อยู่รอบตัว เช่นการปลูกต้นไม้ การศึกษาวงจรชีวิตของสัตว์รอบตัว มีการจัดทัศนศึกษาเพื่อให้เด็กได้สัมผัสกับธรรมชาติ รู้จักกินข้าวพร้อมกับคุณครูและเพื่อนๆ โดยไม่ต้องพะวงถึงในเรื่องการแข่งขัน การสอบเข้า การแก่งแย่งชิงดีอะไรกันเลย ซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เด็กๆในประเทศญี่ปุ่น เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัย และรู้จักมารยาททางสังคมเป็นอย่างดี

2. ร่างกายที่แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็ก

ในเมืองไทยเราอาจจะมีวิชาพละสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่สำหรับประเทศญี่ปุ่นแล้ว เด็กประถมจะต้องเรียนวิชาพละ ถึง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ สอนให้เด็กได้รู้จักกีฬาหลากหลายประเภท ทั้งกรีฑา โยคะ กระโดดเชือก ว่ายน้ำ และในแต่ละปีก็จะมีการจัดแข่งกีฬาโรงเรียน เพื่อให้เด็กทุกคนได้เข้าร่วมในกีฬาประเภทที่ตนถนัด นอกจากการเรียนวิชาพละถึง 3 ครั้งต่อสัปดาห์แล้ว หลายโรงเรียนยังมีกฎให้เด็กเดินทางไปโรงเรียนด้วยตนเอง โดยไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขับรถมาส่งถึงหน้าโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆแข็งแรง มีความรับผิดชอบ และยังเป็นการช่วยลดปัญหาการจราจร ปัญหาด้านพลังงาน ได้อีกมากมาย

3. คุมเข้มเรื่องอาหาร

ที่ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับอาหารของเด็กนักเรียนเป็นอย่างสูงที่สุด อาหารจะต้องสะอาด ปลอดสารพิษ มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน โดยตารางอาหารในแต่ละวัน จะแตกต่างกันออกไป เพื่อให้เด็กๆได้รับสารอาหารครบถ้วน ซึ่งในการทานเด็กทุกคนจะต้องถือถาดเข้าคิว มารอรับอาหารด้วยกัน และไปนั่งรอที่โต๊ะเพื่อรอรับประทานพร้อมกับเพื่อนๆ เมื่อทานเสร็จแล้วก็ต้องนำพาไปเก็บให้เรียบร้อย ซึ่งเป็นการฝึกระเบียบวินัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง