Kültürler Arası Çatışma Nasıl Önlenir?

Kültür nedir?

Kültür, bir toplumun tarihsel süreçleri içerisinde ürettiği ve nesillerden nesillere aktarılan her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe denmektedir. Kültür, bir toplumun ortak kimliğini oluşturur, o toplumu diğer toplumlardan farklı kılan değerleri içerir; bir toplumun yaşayış ve düşünüş tarzının bütününü oluşturur.

Kültür göreli, tarihsel bir insan eseridir. Her toplum kendine özgü bir kültüre sahiptir ve bu kültür geçmişten günümüze süregelir. Süregelen kültürü insanlar diğer kültürlerden de etkilenerek kendileri oluştururlar. Oluşturdukları kültür zaman içerisinde değişir ancak bu değişim hızı her toplumun kültüründe farklılık göstermektedir.

Kültürler arası çatışma nedir?

Kültürler arası çatışmalar, farklı kültürlere sahip insanların oluşturduğu toplumda görülen davranış normları ve yaşanılan coğrafyadaki değerlerdeki farklıklardan kaynaklanmaktadır. Her insan elbette içinde bulunduğu kültürün değerlerine ve o kültürün normlarına göre davranır.

Birbirinden farklı kültürdeki insanlar bir arada yaşamak durumunda kaldıklarında, birbirlerinin davranışlarını kendi dünyaya bakış açış açılarının filtreleriyle, belki de tümüyle birbirinden farklı olarak, zıt bir bakış açısıyla yorumlayabilmektedirler. Bu oluşan durum sadece yanlış anlamalarla sınırlı kalmaz bu durumun da ötesine yansıyarak karşıt değerlerin çatışmasına ve güçlü olumsuz duyguların meydana çıkmasına kadar gidebilmektedir.

Kültürler arası çatışma nasıl önlenir?

Kültürler arası çatışmanın karmaşık yapısı hakkında sosyologlar, psikologlar, antropologlar ve dilbilimciler büyük bir ilgiyle çalışmalar yapmaktadır. Kültürler arası veya kişisel çatışma biçimleri konusunda bilgi sahibi olmak, başka kültürlerden gelen insanlarla iletişimde bize genel bir farkındalık yetisi sağlayacak ve bu konuda daha bilinçli olmaya yardımcı olacaktır.

İster “uyuşmacı” ister “tartışmacı” olalım, ister “istekli” ister “kaçınmacı” yöntemler kullanıyor olalım veya kendimizi çatışma halinde bilindik Doğu veya Batı bakış açılarından herhangi biriyle özdeşleştiriyor olalım, çatışmaları anlamlı diyaloglara çevirmeye çalışırken karşımızdakini bilinçli dinleme ve yeniden çerçevelendirme becerilerimizi kullanabilirsek bu çatışma ortamını en aza indirgemiş oluruz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir